The Chamber of Crafts of Mazovia, Kurpie and Podlasie Regions in Warsaw

Address:

Izba Rzemieślnicza Mazowsza, Kurpi i Podlasia w Warszawie
ul. Chmielna 98
00-801 Warszawa

Phone +48 22 6205011
Telefax +48 22 6206964

izba@izbarzem-mkp.com.pl