Chamber of Crafts and SME in Kielce

Warszawska, Warszawska Kielce Kielce

Address:

Izba Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach
ul. Warszawska 34
25-312 Kielce

Phone +48 41 3447653
Telefax +48 41 3449379

sekretariat@izbakielce.pl