The Chamber of Craftmanship and Enterprise in Białystok

Address:

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku
ul. Warszawska 6
15-950 Białystok

Phone +48 85 7435403
Telefax +48 85 7436141

izba@rzemioslo.bialystok.pl