Handicraft Chamber of Ukraine

ул. Шелковичная, 32/34, 32/34 Shovkovychna St Pecherskiy rayon

Address:

Реміснича Палата України
Shovkovychna Str. 32/34
office 48
01024 Kyiv

Phone +380 442 090671

info@ukrrp.org